Наричаме ниво на узряване моментът, в който компания реши да навлезе в нова фаза на развитие. Предходните характеристики бяха запазени, с цел да се осигури разпознаването на бранда, новият стайлинг подчертаваше важните качества, намалявайки излишните тежки изображения. Идеята беше по-добро представяне на силата на бранда, с по-стилна и приятелска форма: силната компания в кадифен вид.

Развихме повечето визуални елементи за марката: стационарни, корпоративни, потребителски материали, глас, който да съвпада и символизира политиката на компанията. Пиктограма беше включена в кампанията – „Щитът” – за да подчертае нивото на защита на прозорците Barrier. Също така, всички продуктови категории получиха нови имена.